Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:14】

【2019年07月16日】主/备份成员组对飞船进行第二次适应性训练,检查了飞船操作系统,随后前往总装配置厂房参观本次任务的联盟-FG运载火箭,之后前往拜科努尔航天发射场的博物馆,留下了他们的签名,然后参观了尤里·阿列克谢维奇·加加林和谢尔盖·科罗廖夫在拜科努尔的居所。

任务页面Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射

往期任务图册:

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册;1】 

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:2】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:3】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:4】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:5】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:6】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:7】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:8】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:9】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:10】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:11】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:12】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:13】

发表评论

电子邮件地址不会被公开。