Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:16】

【2019年07月18日】火箭运抵发射场,发射前2天倒计时,本次任务为2天传统对接。

任务页面:Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射

更多图片信息参见
Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册;1】 

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:2】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:3】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:4】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:5】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:6】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:7】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:8】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:9】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:10】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:11】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:12】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:13】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:14】

Soyuz FG • Soyuz MS-13(60S) • 载人发射【任务图册:15】

发表评论

电子邮件地址不会被公开。